fredag, marts 17, 2006

Vandstær

Den her er en af de berømte vintergæster hernede. Der arrangeres ekskursioner, hvor folk stiller sig med kikkerten og ihhh og ohhh: Vandstæren, Cinclus cinclus, på engelsk white-throated dipper, og minsandten, Fossekall på norsk.

Billede af vandstær ved Vibækvej Originally uploaded by Erik <\span>
Vandstæren er Norges national fugl og jeg kan ikke dy mig for at citere fra denne norske hjemmeside
Tildels næringsrike elver og stryk med steiner som stikker opp, er fine fossekallhabitat. Vanninsekter som vårfluelarver, små krepsdyr og rumpetroll er god mat.
Hvis der er enkelte prosaiske danskere, der ikke ved, hvad en rumpetroll er, kan jeg oplyse, at det er en haletudse. (Norsk har et eller andet som dansk ikke kan leve op til).

Da jeg flyttede herned, var der hver vinter en 4-5 vandstære, så man var næsten hundrede procent sikker på at se mindst een, når man gik sig en tur. Desværre ser det ud til, at bestanden er dalende - efter min opfattelse, fordi man har omlagt åsystemet hernede. Før skabte vandmøllen to næsten lige store grene af åen, dels via passsagen gennem møllen, og dels via et overløb med et fald på et par meter. Nu er overløbet erstattet af et sindrigt system af snirklede menneskeskabte slyngninger, som behjertede naturfolk tror er bedre for fiskene. Men som sagt tror jeg ikke, det er til fordel for vandstæren. (I parentes bemærket er jeg heller ikke sikker på, at det er til gavn for fiskene - det var fascinerende, førhen at se fiskene springe et par meter i vejret ved overløbet, når de søgte op mod Viborgsøerne om foråret. Det ser man heller ikke mere).

De billeder, jeg viser her, tog jeg for en uge siden, same dag som jeg fik fotograferet hejren. På billedet står den og tager knæbøjninger, inden den kaster sig ud i det kolde vand på jagt efter føde på bunden. I bevægelserne minder den meget om gærdesmutten. Det danske navn er lidt misvisende, der er ikke meget lighed med stæren, hverken i udseende eller adfærd. I øvrigt kaldes den også Water Ouzel på engelsk. Ring Ouzel er en ringdrossel, og den ligner til en vis grad en vandstær.

Vandstærens forekomst i Danmark er beskrevet af Peter Lange. Blandt om ynglende par i Danmark. Det ser ud til at man ved at tilbyde redekasser kan få vandstærene til at blive hele året. Der er også en beskrivelse af redekasserne. Det var da værd at overveje at hænge en sådan redekasse op.

Ingen kommentarer: