lørdag, december 12, 2009

Giant Horntail - Stor træhveps (Urocerus gigas), juni 2008

Forrige sommer landede dette monster på min terrasse. Heldigvis havde jeg kameraet i nærheden. Navnet er rigtigt. Træhvepsen er stor, så det gav et gib i mig, da den landede. At den ligner en hveps gør det ikke bedre. Men den er ganske harmløs. Den store brod er ikke til at stikke med. I stedet er det et hylster, der beskytter læggebrodden. Faktisk kan man se læggebrodden på billedet. Det er den tynde nål, der stikker ud under brodden.

Af billedet ses, at den var noget slidt, vingerne sprossede i kanterne. Formentlig var den ved at have overstået æglægningen, så kimen var lagt til næste generation. Æggene lægger den i nåletræer, for eksempel gran eller fyrretræ, og larven lever så af at bore gange i veddet indtil den efter et to til fire år forpupper sig, finder ud af gangen, og måske atter lander på min terrasse.

En sådan larve kan bore/gnaske sig igennem op til 40 cm lange gange. Men larven er ikke træspiser, men lever af svampe. Svampe som hunhvepsen har podet træet med, samtidigt med, at hun lagde ægget. Svampesporerne bærer hun rundt med i kirtler på underkroppen. Så hun sikrer larverne et forholdsvis sikkert levested og sår samtidigt den mark, larven får føde fra.

Alt dette har jeg fra den tyske wikipedia. Hverken den danske eller engelske side er helt færdige.

 
Giant Horntail - Stor træhveps (Urocerus gigas), juni 2008

Jeg må så håbe, at det er i skoven eller haven den har lagt æggene og ikke i mine vindueskarm eller døre. Et opslag på Skov- og Landskabs hjemmeside er beroligende

Træhvepse lægger æg i sår på stående træer. Larverne gnaver sig rundt i stammen i flere år, før de bliver til voksne træhvepse. Hvis træet i mellemtiden er brugt som tømmer, kan træhvepsene komme frem inde i huse. Især den sort- og gulstribede kæmpetræhveps (Uroceros gigas) kan virke skræmmende, da den ligner en kæmpestor gedehams. Den angriber imidlertid hverken mennesker eller tømmer i huse.

Det andet billede er måske bedre til at give en fornemmelse af størrelsen på træhvepsen. Kanten på metalstangen, som den kravler rundt på er cirka 1 cm. Ifølge opgivelserne kan træhvepsen blive op til 4 cm, så det passer meget fint på denne hveps. Jeg har flere billeder fra 'terrasselandingen på min blog med billedserier.

 

Men historien slutter ikke her. Faktisk har jeg en begrundet mistanke om at det netop var i min terrassedør, at ægget blev lagt. Og selv om det lyder idyllisk med den beskyttede larve med egen madpakke, er naturen jo skruet lidt anderledes sammen. Ind træder næste aktør: Snyltehvepsen.

Her til højre er det efter min bedste overbevisning sabelhvepsen (Rhyssa persuasoria), på engelsk sabrehveps eller giant ichneumon wasp. Den er een af mange snyltehvepse. Et sted har jeg læst, at der findes flere arter af snyltehvepse, end der findes arter af pattedyr. Denne art snylter på vores ven fra ovenfor. Så når træhvepsen har boret dybt i træstammen med sin læggebrod og har placeret svampesporerne samme sted, så har snyltehvepsen en strategi der kan udnytte den. Den lytter til larvens gnaven i træstammen og borer sin lange tynde læggebrod gennem træet, ned til larven, og lægger et æg i larven. Når ægget klækker begynder snyltehvepsens larve at parasitere på træhvepsens larve, og æder den indvendig fra, men uden at slå den ihjel. Så nu er det snyltehvepsens larve der i sidste instans for glæde at de podede svampe.

Og moralen er ..., nej vel. Snyltehvepse gør det lidt svært at tro på en velmenende, almægtig vorherre. Med Poul Nyrups ord: "Kunne han det ikke have gjort det bare lidt bedre". Hvorfor ikke stoppe med træhvepsen og svampehaven ? Og se, som alle andre er jeg nu nået frem til at kunne nævne Charles Darwin, her 150 år efter udgivelsen af Arternes Oprindelse. For Darwin undrede sig også og skrev det endda til sin kollega, den amerikanske botaniker Asa Gray i et brev der nu kan læses på Darwin projektets hjemmeside:

I own that I cannot see as plainly as others do, and as I should wish to do, evidence of design and beneficence on all sides of us. There seems to me too much misery in the world. I cannot persuade myself that a beneficent and omnipotent God would have designedly created the Ichneumonidae with the express intention of their feeding within the living bodies of Caterpillars, or that a cat should play with mice.

Stephen Jay Gould beskrev problemstillingen i et essay tilbage i 1982: Non-moral Nature. Dette essay indgår også i samling "Hen's Teeth and Horse's Toes: Further Reflections in Natural History", som er en af de mere slidte bøger i min bogsamling, og stærkt kan anbefales.

 
Juli 2009

Men tilbage til min terrassedør. (Storm P: »Du, Perikles, Hvad synes du om verdenssituationen?« Og Perikles svarer: »Ingenting; jeg har fået en flue i øjet!«).

Snyltehvepsen her til højre på min terrassedør er vistnok af arten Dolichomitus imperator. Arten ser ud til hverken at have et dansk eller engelsk navn. Tyskerne kalder den Riesenschlupfwespe. Den parasiterer tilsyneladende på snudebillelarver, så måske kan træhvepsen friholdes i det følgende.

Snyltehvepsen nøjedes ikke med at sidde på min dør, snart gik den igang med at bore sin læggebrod ned i træet. På billederne kan man se hvordan den meget tynde rødlige læggebrod er pakket ud af det beskyttende hylster. Hvepsen dansede mere eller mindre rundt mens den pressede og borede læggebrodden ned. Som det ses er brodden mindst lige så lang som selve hvepsen. Det virker utroligt at så lang, tynd og spinkel en brod kan presses ned gennem træet og ramme den larven. Men det lykkedes og snyltehvepsen kunne trække brodden op igen, pakke den ind i hylsteret og flyve videre for at finde andre larve at lægge æg på. Jeg fik taget billeder af hele seancen, og de kan ses som et slideshow på min dertil indrettede blog. Alt i alt tog hele seancen cirka 10 minutter.

 
Juli 2009 (by Isfugl)
Juli 2009 (by Isfugl)

tirsdag, december 08, 2009

Ladegårdens Kronhjort (Cervus elaphus)

Fornylig læste jeg, at kronhjorten i Holbæk naturskole ved Ladegårdsalleén døde i slutningen af august. Ifølge hjemmesiden var kronhjorten var født i 2003 i Jægersborg Dyrehave og kom til Naturskolen i 2006.

I min ungdom brugte jeg meget tid i Knudsskov og Haveskoven, som er skovene der støder op til Ladegårdsalléen, og jeg vender gerne omkring skovene, når jeg er i Holbæk. Det er da også lykkedes mig at få nogle ganske gode billeder derfra. Blandt andet af kronhjorten.

Red deer - Kronhjort (Cervus elaphus), September 2008 Red deer - Kronhjort (Cervus elaphus), September 2008 (by Isfugl)
Red deer - Kronhjort (Cervus elaphus), September 2008 (by Isfugl) Red deer - Kronhjort (Cervus elaphus), September 2008 (by Isfugl)

Naturskolen arbejder i øjeblikket på at finde en ny kronhjort til erstatning for den gamle. Flokken bestod af hjorten plus 3-4 hinder og afkom fra hvert år. Som det måske fremgår går flokken i en indhegnet gammel fold under landbrugslignende forhold. Så mon ikke den nye hjort kommer fra lignende forhold enten fra Dyrehaven eller fra en hjortefarm. Der er ellers mindst een vild bestand i omegnen i skovene omkring Brorfelde syd for Holbæk.

Folden var tidligere græsningsareal for en flok kvæg, og må have bestået i lang tid fra dengang Holbæk Slots Ladegård levede op til sit navn. En stor del af indhegningen består af et gammelt stendige, og ligger direkte op til et par af Ladegårdens tjenesteboliger.

Ladegården fungerer nu som hjemsted for Holbæk Kunsthøjskole. På kunsthøjskolens hjemmeside er også en historisk oversigt med en oversigt over Ladegårdens ejere siden Biskop Absalon.

Red deer - Kronhjort (Cervus elaphus), September 2008 (by Isfugl) Red deer - Kronhjort (Cervus elaphus), September 2008 (by Isfugl)

Jeg har lagt flere billeder af krondyrene ud på min blog med slideshows. De kan også ses på Flickr.

Naturskolen har flere andre dyrearter, for eksempel: skotsk højlandskvæg, vildsvin, og får.

Billederne er taget med Olympus E-510 med 70-300 linsen.

fredag, juli 31, 2009

Skorpionfluer og hvad der deraf fulgte

Jeg er begyndt at se skorpionfluer over alt. I starten af året vidste, jeg at der fandtes et dansk insekt, der havde en klosaks på bagenden, og derfor var opkaldt efter en skorpion. Det havde jeg for så vidt vidst i godt 40 år, siden jeg som 10 årig knægt fik opfyldt et af mine brændende ønsker til min fødselsdag: Et eksemplar af Hvad finder jeg i skoven fra Politikens Forlag. G. Mandahl-Barth var forfatter og med farvetavler af HENNING ANTHON, som der står på titelbladet. Jeg sidder med det slidte eksemplar fra dengang, mens jeg skriver dette. På side 15, under Netvinger og Skorpionfluer står den: 68. Skorpionflue, Panórpa commúnis, hun; a. han; b. larve. Ovenover teksten i bogen er de tilhørende farveplancher. Farveplancher er et af de ord, der næppe vender tilbage. Google spørger forsigtigt: Did you mean to search for: favre planche, når jeg søger på ordet. Ordet emmer af biologi- og geografitimerne i min barndom, hvor utallige farveplancher blev hængt op på sømmet over tavlen, hjulpet godt på vej af den lange stang med gaflen i enden. Tilbage til fluen. Tricket med at bruge politikens håndbøger med titlerne Hvad finder jeg ... og ... i farver er nu at stikke fingeren ind på siden med tegningerne, huske nummeret og så blade rundt bagi bogen til man finder beskrivelsen. Side 109: Der står den: 68. V. 12-15 mm. Meget almindelig i juni-august .... Udfra det burde jeg have set den, Men som sagt, jeg havde aldrig bemærket den. Men der sad en slags flue på en blomsterkrukke i haven, da jeg gik forbi med kameraet. Resultatet er vist her. Et opslag i bogen gav resultatet, det måtte være en skorpionflue

Jeg begyndte nu at lægge mig til når noget flaksede forbi med næsten glasklare vinger og sorte pletter. Lidt ligesom et stankelben men alligevel anderledes.

   
Bøg november
Bøg november

Der var et eller andet bekendt ved det besynderlige hoved. Det varede noget tid, men det dæmrede til sidst. Mad Magazine: Spy vs. Spy. Jeg har ingen anelse om seriens tegner, eksil-cubaneren Antonio Prohias, har været inspireret af skorpionfluen, men der findes vist ingen oplagte forklaringer for inspirationskilden, så jeg vil bringe teorien på banen.

Nu ser jeg skorpionfluer stort set overalt. Jeg er lidt usikker på, om det er fordi, det er år med ekstremt mange skorpionfluer, eller det er fordi, jeg har fået indstillet blikket. I hvert fald er min samling med skorpionfluebilleder kraftigt voksende. Jeg er nået til det punkt, hvor jeg ihærdigt søger at begrænse aftrækkerkløen, når jeg ser en skorpionflue og har et kamera i hånden.

De billeder jeg har vist hidtil har alle været af hunner. Hunnen har ingen klosaks, og skorpionfluenavnet giver derfor ikke rigtig mening. Så derfor tilsidst et par billeder af hanner, så ligheden til skorpionen bliver tydelig. Jeg har fokuseret på klosaksen. Selvom hannens bagkrop minder om skorpionens er der er dog en yderligere en væsentlig forskel. Skorpionen bærer en giftbrod på bagenden. Skorpionsfluens klosaks er et befrugtningsorgan. Jeg er ikke helt afklaret med om der grund til at føle misundelse.