søndag, marts 26, 2006

V.J. Brøndegaard

I forbindelse med at blogge om lokale fuglearter henviser jeg tit til værket Folk og Fauna af etnobiologen Vagn J. Brøndegaard. Derfor har jeg valgt at samle lidt om bøgerne og Brøndegaard på denne side. Jeg har både Folk og Fauna og Folk og Flora og synes det er utroligt spændende at læse om hvordan dyr og planter har påvirket menneskers dagligdag før i tiden. Dér har jeg læst guldkorn som historien om Thorvaldsens statuer indpakket i frø fra Bjørnekloen, eller hvordan skovsnegle tidligere blev brugt til at smøre vognaksler.

Vagn J. Brøndegaard blev født 1919 på Møn og studerede plante- og dyrefolklore fra sin tidligste ungdom. Selv skriver han i forordet til Folk og Fauna at han siden 1936 (det vil sige fra han var 17 år) lejlighedsvis gjorde optegnelser om etnozoologi. Siden 1960'erne har han for alvor samlet bøger, tidsskrifter og artikler om europæisk og nordamerikansk etnobotanik. Hans mest kendte bøger er Folk og flora: dansk etnobotanik i 4 bind udgivet 1978-1980, ny udgave 1987, Folk og fauna: dansk etnozoologi i 3 bind udgivet 1985-86 og Folk og fæ: dansk husdyr etnologi i 2 bind udgivet 1992. Forud for disse omfattende projekter foretag han et omfattende kildestudium i de danske arkiver. Tillige, var han én af forfatterne bag en planlagt serie Beiträge zur Ethnomedizin som dog blev opgivet efter publicering af de to første dele. Desuden har han skrevet mange artikler om en række forskellige emner.

Brøndegaard forsøgte gennem flere år at sælge sin omfattende samling af bøger og udklip, men krævede at samlingen skulle bevares som en enhed, hvilket ikke kunne accepteres af de biblioteker der ellers var interesseret i samlingen.

Det svenske Kungliga Skogs- och Lantbruksakademis bibliotek godtog imidlertid kravet og købte den omfattende samling i 2003. Siden da er der arbejdet med at systematisere og supplere samlingen. Man har nu begyndt flere publiceringsaktiviteter, blandt andet er en del af samlingen nu tilgængelig via intenettet som Brøndegaardssamlingen

vagn.jpg

V.J. Brøndegaards blev i 2005 udnævnt som æresdoktor ved Sveriges Landbrugsuniversitet som anerkendelse for hans pionerindsats indenfor etnobiologi. Hans tiltrædelsesforelæsning kan downloades i pdf-format

Jeg har ikke kunnet finde informationer om Brøndegaards tilknytning til det Danske universitetssystem, bortset fra de personer han anerkender i sine forord. Givetvis har han interesseområde til fælles med mange forskere på både Landbohøjskolen og Danmarks Jordbrugsforskning, så jeg vil grave lidt i det.


Udover de nævnte links har Maria Flincks notits Berömd etnobotanisk boksamling (dec 2004) i Forum för trädgårdshistorisk forsknings bulletin 18 2005 været en værdifuld kilde.

2 kommentarer:

Naja sagde ...

Jeg leder efter Folk og flora til min mor, ved du hvor jeg kan have held med at finde alle 4 bind?
Mvh
Naja

Erik sagde ...

Hej Naja

Den er nok svær at skaffe, jeg købte min på et bogudsalg for mange, mange år siden.

Din bedste chance er i et bogantikvariat, men start søgning på Google efter Folk og Flora, evt sammen med antikvariat. Jeg kan se et tilbud pt. på 3000 kr for de fire bind